ഡിസ്പോസിബിൾ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് കവർ (അണുവിമുക്തം)

  • Disposable Protecting Coverall (Sterile)

    ഡിസ്പോസിബിൾ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് കവർ (അണുവിമുക്തം)

    മെഡിക്കൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വസ്ത്രങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്യൂട്ട്, ഡിസ്പോസിബിൾ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് കവറോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിവൈറസ് സ്യൂട്ട് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.മെഡിക്കൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നത് മെഡിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും (ഡോക്ടർമാർ, നഴ്‌സുമാർ തുടങ്ങിയവർ) ഒരു പ്രത്യേക ആരോഗ്യ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന സംരക്ഷണ വസ്ത്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (ഐസിയു, അണുവിമുക്തമായ അവസ്ഥ, രോഗബാധിത പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ മുതലായവ).മെഡിക്കൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നല്ല ഈർപ്പം പെർമാസബിലിറ്റിയും തടസ്സവുമുണ്ട്, തുളച്ചുകയറുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമുണ്ട്.